ÖVERSVÄMNING

Stockholm ett av de största riskområdena för översvämning

1:41 min
  • Nyligen släppte Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Statens gentekniska institut en rapport som pekar ut tio riskområden i Sverige, där risken för ras, skred, erosion och översvämningar är som störst. 
  • Stockholm pekas ut som ett av riskområdena, på grund av risken för översvämning.
  • "Det finns en risk för att man ska få ökade flöden och att vattennivån i Mälaren stiger", säger Torwald Snickars, sakkunnig i lagen om skydd mot olyckor på Länsstyrelsen.