Hedersförtryck

Stockholm kampanjar i skolor om hedersförtryck

0:39 min
  • För tredje året i rad genomför Stockholm stad en informationskampanj för barn och unga hur de kan få hjälp om de utsätts för hedersförtryck.

  • På måndagen fick stadens rektorer, elevhälsoteam och socialsekreterare ett brev om hur de ska agera om de misstänker att ett barn utsätts för hedersförtryck.

  • Förra året inkom 123 anmälningar kopplat till hedersrelaterad problematik, året innan var de ca 70 stycken.