LISTAR TOLV INSATSER

Stockholms kommuner överens: Så ska bostadsbristen lösas

1:05 min
  • Region Stockholm och samtliga kommuner i länet har enats om insatser som snabbare ska lösa bostadsbristen.
  • Kraven riktas mot regering och stat, berättar Gustav Hemming (C), tillväxt- och samhällsplaneringsregionråd.
  • "Det handlar om hur vi kan göra det enklare att bygga, korta handläggningstider och göra att det går snabbare med de överklagningsprocesser som ofta stoppar och fördyrar byggen".