Psykisk ohälsa

Stödlinje planerad till 2022 – dröjer trots hårt tryck

2:01 min
  • Under förra året kunde landets 71 stödlinjer endast svara på 230 000 samtal av 730 000 från personer som behöver hjälp.
  • Efter att den tidigare nationella stödlinjen lades ner har Folkhälsomyndigheten utrett och konstaterat att det finns behov av en nationell stödlinje till personer med psykisk ohälsa.
  • Men trots det hårda trycket på hjälp planeras den nationella stödlinjen inte att öppnas förrän till sommaren 2022.