miljö

Cementa om domen: "Ett krisläge för svensk cementförsörjning"

2:00 min
  • "Ett krisläge för svensk cementförsörjning" – så beskriver Cementas fabrikschef i Slite, Matilda Hoffstedt, Mark- och miljööverdomstolens dom i dag, där det står klart att bolaget inte får fortsätta bryta sten på Filehajdar och i Västra brottet på norra Gotland från den 1 november. 
  • Rätten anser att miljökonsekvensbeskrivningen har så väsentliga brister att det inte går att ta ställning till verksamhetens inverkan på miljön och därmed att det finns ett processhinder för prövning av Cementas tillståndsansökan.
  • Cementa meddelar att man kommer att överklaga till Högsta Domstolen, något som kräver prövningstillstånd.