Coronapandemin

Stor andel covid-fall smittspåras bara via webbformulär

1:59 min
  • Trots att EU:s smittskyddsmyndighet rekommenderar ett personligt samtal i samband med smittspårning av covid-19 får en stor andel av de smittade i Sverige enbart ett digitalt formulär att fylla i.
  • Det framgår av Ekots kartläggning.
  • "Jag tycker att det var krångligt och tappade fokus efter ett tag", säger Johan Mägi i Stockholm som önskar att han istället för ett webbformulär fått ett samtal. 

Smittspårningen av covid-19 har som syfte att snabbt bryta smittkedjor och går i korthet ut på att ta reda på vilka personer som en smittad varit i kontakt med. Enligt EU:s smittskyddsmyndigheten ECDC bör smittspårningen göras per telefon för bästa effekt - men i Sverige får många enbart skriftlig information och ett webbformulär att fylla i. 

I en enkät som Ekot skickat till smittspårningsenheter i Sveriges samtliga 21 regioner och som alla svarat på - säger bara 7 regioner att de kontaktar alla via telefon, däribland Jämtland Härjedalen och Gotland.

Bland de övriga regionerna varierar andelen som kontaktas via telefon stort. Till exempel uppger Stockholm att andelen som fick ett samtal för två veckor sen låg på omkring 20 procent, medan till exempel Uppsala säger att andelen under samma vecka låg på cirka 90 procent.

I Uppsala har man också ett uttalat mål om att ringa alla, något som man inte har i Stockholm.

– Den personliga kontakten där man har chans att ställa frågor förlorar man om man inte ringer men å andra sidan tycker vi att det är så positivt med just den här snabba kontakten som man får. Så fort man har fått sitt svar kan man i princip höra av sig till sina nära kontakter, säger Stockholms smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund.

Men utesluter ett formulär att man också får ett telefonsamtal? I Uppsala har de ju till exempel både och. 

– Nej, det är det som vi också har under perioder med lägre smittspridning, men nu när vi nästan har 10 000 fall i veckan så är det inte görligt, säger Maria Rotzén Östlund.

Flera smittspårningsenheter säger till Ekot att de anser att telefonsamtal är det bästa tillvägagångssättet men att det höga antalet covid-fall gör det omöjligt att ringa alla just nu.

På Folkhälsomyndigheten har man valt att inte rekommendera något särskilt tillvägagångssätt, något som enhetschefen Anneli Carlander säger dels beror på att de ser en risk i att det skulle kunna sakta ner smittspårningen i regionerna men också på att de anser att skriftlig information är tillräcklig:

– Vi bedömer att det räcker med skriftlig information vid smittspårning.

Är det något som ni har gjort någon utvärdering av?

– Nej, det finns ingen nationell sådan utvärdering än, säger Anneli Carlander.

Hedda Berglund
hedda.berglund@sverigesradio.se