Stor Arbetsförmedling också efter omgörning

1:43 min
  • Arbetsförmedlingen kommer att ha kvar många uppgifter även efter de förändringar av arbetsmarknadspolitiken som regeringen vill genomföra.
  • Det här framgår av det förslag om en reformerad myndighet som regeringen har på gång och som Ekot har tagit del av.
  • Förmedlandet av jobb ska i större utsträckning än i dag utföras av externa leverantörer men matchningen kan också ske genom samarbeten med kommuner till exempel, eller att motsvarande insatser ges av Arbetsförmedlingen i egen regi.