HEDERSFÖRTRYCK

Stor efterfrågan på utbildningsinsatser mot hedersvåld

1:59 min
  • Allt fler vänder sig till Stockholm läns resurscentrum mot hedersförtryck, Origo. Förra året hade de drygt 4 000 personer som jobbar med unga i utbildning, en fördubbling mot 2020.

  • "Behovet av kunskaper på området är stort i länet", säger verksamhetschefen Dilek Baladiz.

  • Skolkuratorn Arman Hoque fick stöd och kunde hjälpa en elev att få stöd. "Det gav min ungdom en trygghetskänsla."