SVERIGE

Stor osäkerhet inför fördelning av ukrainska flyktingar

2:01 min
  • Den första 1 juli träder troligen en ny lag i kraft som ger Migrationsverket rätt att fördela ukrainska flyktingar jämt över landet enligt en särskild fördelningsnyckel.

  • Cirka två tredjedelar av ukrainarna som sökt skydd i Sverige har ordnat eget boende, de kommer inte att beröras av kommunfördelningen. Men en del av dem som bor i anvisningsboenden kan behöva flytta till en annan kommun när den nya fördelningslagen träder i kraft.

  • I många kommuner saknar man information om vad kommunerna blir skyldiga att erbjuda flyktingarna.