Kongo-Kinshasa

Stor risk för nya lavaflöden med katastrofala konsekvenser

1:45 min
  • 400 000 som flytt vulkanutbrottet i östra Kongo-Kinshasa i förra veckan är i akut behov av hjälp. SIDA går nu in med tre miljoner kronor för att stötta de drabbade.
  • I torsdags i förra veckan gav de lokala myndigheterna order om att evakuera stora delar av Goma, eftersom det finns indikationer på att de kan komma fler utbrott.
  • Sveriges biståndsorganisation SIDA går in med tre miljoner kronor i snabb akuthjälp till en lokal organisation för att hjälpa till med vattenförsörjningen och också ge psykosocialt stöd.