Stor skepsis till vaccinering i Filippinerna

8:00 min
  • I Filippinerna är 75 procent av befolkningen skeptisk till att vaccinera sig.
    Anledningen är en stor vaccinationsskandal 2016 som framför allt drabbade barn som vaccinerades mot Denguefeber och ledde till att runt 600 personer dog i vad man misstänker är till följda av vaccinet
  • "Det kommer att bli ett svårt arbete att övertyga de som är tveksamma till att vaccinera sig mot Covid-19" säger doktor Buch Ong i Filippinerna
  • Hör reportage av Sveriges Radios Asienkorrespondent Peder Gustafsson. Intervjuerna på plats i Manila gjordes av frilansjournalisten Yasmine Coles.

– Det är inte det att jag inte litar på vacciner. Tack och lov, våra barn vaccinerades inte med Dengvaxia men det är olyckligt för dem som vaccinerades och dog säger Marisa som bor i Manila. Hon är en av många i Filippinerna som är vaccinskeptisk efter att en stor vaccinskandal drabbade landet 2016.
Dengvaxia skandalen handlade om ett vaccineringsprogram mot denguefeber. Programmet drevs av det filippinska hälsodepartementet och riktade sig framför allt till barn. Tanken var att alla skolbarn i Filippinerna skulle vaccineras mot sjukdomen.

Denguefeber, är en influensaliknande febersjukdom. Den orsakas av ett virus som sprids via myggor och finns i de flesta länder i tropikerna och har blivit allt vanligare de senaste åren. Sjukdomen är extra farlig för barn och äldre då den kan orsaka inre blödningar som kan leda till döden. För att skydda filippinska barn beslutade den dåvarande filippinska regeringen att genomföra en nationell vaccinationskampanj på framför allt skolbarn. Den drog i gång i april 2016 och drygt sex månader senare, efter att mer än 830 000 barn hade fått minst en dos av vaccinet, meddelade den franska läkemedelstillverkaren Sanofi Pasteur att deras Dengue-vaccin utgjorde en risk för personer som vaccinerades och som tidigare inte hade haft Denguefeber. Det finns olika typer av viruset vilket gör att man kan insjukna flera gånger i dengue.

I slutet av 2017 stoppades programmet av den filippinska regeringen. I augusti 2019 rapporterade landets hälsoministerium att över 600 personer, dom flesta barn, som fått minst en dos av vaccinet hade dött. Men det är inte klargjort om de dog till följd av själva vaccinet. Filippinierna har sedan dess förbjudit användning och försäljning av vaccinet i landet. Skandalen orsakade en stor politisk strid om huruvida programmet sköttes med tillräcklig omsorg för folket och om vem som skulle hållas ansvarig för den påstådda skadan för de vaccinerade barnens familjer. Det har också förekommit anklagelser om korruption i samband med skandalen.

Rädslan för vaccinering som orsakades av dengue-vaccinet sitter djupt hos befolkningen. Sedan skandalen har antalet barn som vaccineras för sjukdomar som mässlingen och polio sjunkit drastiskt. Det resulterade i en mässlingsepidemi i landet 2019. Det trots att dom vaccinen har visat sig vara säkra. Vid en opinionsundersökning bland invånare i Manila området nyligen var det väldigt få som sa att man är redo att vaccinera sig mot covid-19.

Gissa hur många säger doktor Buch Ong. Det är bara 25 procent som är beredda att vaccinera sig. Buch Ong ingår i ett oberoende research team som heter UP-Octa. Dom ger bland annat råd till Filippinernas hälsodepartement i frågor när det rör vaccinering och just nu i hanteringen av Covid-19 pandemin.
Det här är mycket oroväckaden eftersom Filippinerna skulle behöva vaccinera minst sextio miljoner av sin totala befolkning på drygt hundan miljoner invånare för att uppnå flockimmunitet säger Buch Ong

Men det är inte bara minnet av den egna vaccinskandalen som skrämmer filippinarna från att vaccinera sig. Nyheter, falska och sanna sprider sig snabbt på nätet och ökar skepsisen för att vaccinera sig mot Covid-19

Folk blir rädda när dom hör på nyheterna om att människor dör efter att ha vaccinerats i andra länder säger doktor Buch Ong. Ett exempel som skrämt många är de som dog på ett äldreboende i Norge för en tid sedan men folk känner inte till bakgrunden.

Marsha i Manila säger Vi hörde att många äldre dog. Tydligen finns det många olika biverkningar

Vi är skeptiska nu eftersom det uppenbarligen finns risker med vaccinet. Istället för att förlänga våra liv kan det förkorta det. Vi funderar fortfarande på om vi ska vaccinera oss säger Marsha.
Filippinerna har drabbats relativt hårt av Covid-19. Landet har den näst högsta andelen av smittade i Sydostasien med nära 600 000 fall och drygt 12 000 döda. Jämfört med andra länder är det ingen hög siffra med tanke på landets över 100 miljoner invånare. Den filippinska regeringen har fått kritik för att vara sena med att skaffa vaccin och president Rodrigo Duterte har förlitat sig på det internationella vaccinationssamarbetet Covax för att få tillgång till vaccin. Nyligen gjorde Duterte upp med Kina om att köpa 25 miljoner doser av ett vaccin där i från.
Det är inte helt okontroversiellt. Den filippinska befolkningen har sedan tidigare inte speciellt stor tilltro till medicin tillverkad i Kina.

– Kina är inte känt för att tillverka läkemedel och den största oron är just säkerheten något som sitter i sedan Dengvaxia skandalen säger Dr Tony Leachon som till nyligen var medlem i Filippinernas speciella arbetsgrupp för Covid-19.
Pandemin spred sig från Kina och det är heller inte någon fördel för vaccin som kommer därifrån säger doktor Tony Leachon.

Också dom som ska genomföra själva vaccineringen jobbar i motvind.
Vi hoppas på att få hjälp från det lokala distriktet för att övertyga folk att vaccinera sig säger Dreamjane Trumata, sjuksköterska i Manila.

Personal på lokala distriktsmottagningar har sedan en tid fått utbildning för att kunna genomföra vaccineringen men utbildningen innehåller ingen del om hur man ska kunna övertyga människor att vaccinera sig.

Vi är laddade för att komma igång, men vår roll är utmanande. Vi kommer mötas av vaccinskepsis eftersom det är ett nytt vaccin, så det blir en utmaning för oss säger sjuksköterskan Dreamjane Trumata.
Även om myndigheterna nu försöker få befolkningen att komma över rädslan för vacciner så är det svårt för många att glömma Dengvaxia skandalen, den sipprar in i folks medvetande säger doktor Buch Ong

Men det finns en och annan som kan tänka sig att vaccineras, men det finns alltid en tvekan i svaret.
40-årige Alvin som just nu håller på att starta upp sin egen affär eftersom han är strandsatt sjöman på grund av pandemin säger att han tycker det är okej. Speciellt om det krävs av oss alla att vaccineras. Men nu finns det många nyheter om människor som dör i olika länder. Man vill inte chansa säger Alvin