SJUKVÅRD

Stora arbetsmiljöproblem på ambulansen i Karlskoga: Är katastrof

1:41 min
  • Blockerade vägar, små lokaler och farlig utryckningsväg, det är några av problemen sjuksköterskan och fackliga ombudet Håkan Holmström larmar om kring ambulansstationen i Karlskoga.

  • Han och hans kollegor har skickat in klagomålen till sjukvårdsförvaltningen där ärendet kan tas upp på ett möte om några veckor, ansvarig politiker har avböjt intervju.

  • "Det är katastrof arbetsmiljömässigt", säger Håkan Holmström.