KOLDIOXIDUTSLÄPP

Stora brister i bankers klimatrapportering

2:10 min
  • Svenska storbanker hävdar att utsläppen från företagen som finns i deras fonder minskat. 

  • Men Ekots granskning visar att det finns stora brister i bankernas redovisning av fondernas koldioxidavtryck.

  • Merparten av företagens utsläpp saknas vilket gör jämförelser i princip omöjliga.

– Det är  absolut en brist och det här är verkligen något som vi vill att företagen och vi själva ska bli bättre på: att redovisa hela kedjan av utsläpp, säger Elisabet Jamal Bergström är hållbarhetschef på SEB investment management.

Alla de svenska storbankerna mäter koldioxidavtrycket i sina fonder och redovisar det publikt. Det här görs genom att man slår ihop utsläppen från företag som ingår i en fond. Bankerna mäter också hur koldioxidavtrycket förändras över tid. Nordea har inte publicerat några siffror än.  Handelsbanken Swedbank och SEB hävdar alla att det går åt rätt håll. Utsläppen sjunker.

Ja våra utsläpp har minskat kontinuerligt, säger Elisabet Jamal Bergström hållbarhetschef på SEB investment management.

– Sen 2017 har vi minskat med uppemot 30 procent, säger Karin Askelöf hållbarhetschef på Handelsbanken Fonder

– Man kan ju se att det har kontinuerligt minskat i portföljerna, säger Pia Gisgård hållbarhetschef, Swedbank Robur.

Men när Ekot granskar bankernas redovisningar visar det sig att bankerna bara inkluderar en bråkdel av företagens av utsläpp i sin redovisning.

Det som saknas är utsläppen som orsakats av material som ingår i företagens produkter och de utsläpp som orsakas när produkterna används, tex från bensinen i bilarna.

För många branscher, som bilindustrin, telekomindustrin och livsmedelsindustrin utgör de här indirekta utsläppen, eller "Scope 3" som det heter på fackspråk, långt över 90 procent av utsläppen. och det hade varit önskvärt att ha med de här i fondernas koldioxidavtryck, säger Pia Gisgård på Swedbank Robur:

– De flesta är ju överens om att det är i scope 3, det är ju där de stora utsläppen ligger. Så det är ju jätteviktigt att man ser hela kedjan.

Att de här indirekta utsläppen inte är med beror bland annat på att det saknas en tydlig standard för hur de ska rapporteras. Vissa företag gör det andra inte.

Men  för den sparare som vill jämföra hur olika fonder påverkar klimatet riskerar bankernas redovisning som den ser ut idag bli förvirrande. 

En fond som investerar i solceller kan med bankernas sätt att räkna få ett högre koldioxidavtryck  än en fond som investerar i bilindustrin, eftersom utsläppen från när produkterna används inte räknas med. Och faktum är att bankerna inte vet om utsläppen alls hade sjunkit i deras fonder, som de påstår, om de skulle räknat med företagens hela koldioxidavtryck. 

Ni skriver ju i er redovisning här att utsläppen i era fonder fallit. Vad vet ni om det verkligen blivit bättre och att det har fallit?

- Vi kan ju bara mäta det som finns data på, säger Pia Gisgård på Swedbank Robur 

Nej men nu menar jag hela utsläppen?

– Nej det vet vi inte, det kan vi inte säga, Pia Gisgård på Swedbank Robur    

Hur ska jag som kund förstå , jag måste ju vara ganska insatt för att förstå att den stora delen av utsläppen inte räknas med?

– Det här är ju något som vi och finansiella aktörer måste bli bättre på: det är att kommunicera.

Men, resonerar bankerna, även om de håller med om att det inte blir rätt nu så finns ett värde i att försöka så gott man kan.

– Vi springer lite innan vi vet exakt vart vi ska. För kartan regelverksmässigt är inte helt ritad i alla delar. Vi bryter ju lite mark här, säger Catharina Belfrage Sahlstrand är hållbarhetschef på Handelsbanken.