Ändrad lagstiftning

Stora förändringar väntar dansk föräldraförsäkring

1:50 min
  • En politisk majoritet i Danmark vill förändra föräldraförsäkringen som idag favoriserar barnets mamma. Tanken är att göra den mer jämställd. 
  • Bara två veckor är öronmärkta för papporna och totalt tar papporna ut endast tio procent av all föräldraförsäkring.
  • ”Jag tror det kommer göra stor skillnad för jämställdheten om man öronmärker föräldraförsäkringen”, säger Ida Andrea från Köpenhamn.