KLIMATET

Stora utmaningar för en fossilfri vätgasfärja 2030

1:59 min
  • Ett forskningsprojekt på Uppsala Universitet, Campus Gotland ska studera hur ett helt system kan utformas från hur vätgas produceras med fossilfri el från t ex vindkraft till hur en Gotlandsfärja tankas och drivs av vätgas.

  • Det är mycket som behöver komma på plats på kort tid för att vätgasfärjan ska vara i trafik 2030, konstaterar projektledaren och forskaren Björn Samuelsson: "Storskaligheten finns inte idag".