Större andel sjukhusvårdade dog under pandemins andra våg än den första

1:04 min

Fler patienter som sjukhusvårdades för covid-19 dog under pandemins andra våg jämfört med den första, detta trots att behandlingsmetoderna blivit bättre. Orsaken är ännu oklar, men ökade virusmängder och högre patienttryck diskuteras som några av anledningarna.

En större andel av dem som lades in på sjukhus i Sverige i covid-19 dog under pandemins andra våg än under den första. Detta trots att behandlingsmetoderna hade hunnit bli bättre.

Det visar en ännu inte publicerad registerstudie som gjorts av forskare som främst är verksamma vid Socialstyrelsen.

Forskarna vet inte vad orsaken kan vara, eftersom exempelvis den brittiska varianten av viruset SARS-COV2 inte var särskilt spridd i Sverige under den andra vågen från oktober till december.

De konstaterar att fler äldre fick sjukhusvård under andra perioden, men även efter korrigering för samsjuklighet så är dödligheten högre. Det vill säga att det inte går att förklara att fler avled på intensivvårdsavdelningen, IVA, genom att dom skulle ha varit sjukare.

Forskarna frågar sig om det ökade antal döda i covid-19 på sjukhus i höstas kan bero på ökad virusmängd hos patienterna, högt patienttryck eller sättet att genomföra behandlingar.

Men de konstaterar att det behövs mer forskning för att förstå hur det kom sig att fler dog i covid-19 på sjukhus i höstas jämfört med förra våren.