PSYKISK OHÄLSA

Större risk att elever med NPF försöker begå självmord

2:15 min
  • Ny statistik visar att elever med NPF, Neuropsykiatrisk Funktionsnedsättning, som ADHD och autism, har över sex gånger så stor risk för självmordsförsök eller att skada sig själv, jämfört med elever som inte har NPF.

  • Enligt forskare finns flera tidigare studier som visat liknande resultat, men nu är det bra att man får en nationell överblick och att statistiken visar hur viktigt det är att elever med NPF får stöd och hjälp.

  • ”Mycket av det som var grunden till det, ser vi som att det var problem i skolan och att skolan var ett problem för honom”, säger Magdalena vars son tog livet av sig när han var 17 år.