I olika områden

Skillnader mellan områden i hur många under 65 som vaccinerats

2:00 min
  • Skillnaderna i hur stor andel som hittills valt att vaccinera sig i olika områden i Göteborg och Region Stockholm är större i den yngre åldersgruppen än bland de över 65 år.
  • Enligt vaccinsamordnarna i regionerna var skillnaderna tidigare större även i den äldre åldersgruppen.
  • ”Det tar längre tid i vissa områden att komma upp i täckningsgrad”, säger Magnus Thyberg i Region Stockholm.