Storsatsning på svenska hamnar

8:02 min
  • Många svenska hamnar storsatsar för att få del av transporterna av gods som bara ser ut att växa.

  • 24 miljarder kronor i investeringar handlar det om totalt, fördelade framför allt mellan ett tiotal svenska hamnar.

  • Men i likhet med planerna på att bygga nya järnvägsspår för höghastighetståg finns en organiserad kritik även mot den här typen av infrastruktursatsningar. Och garantier saknas som alltid för att investeringarna kommer att falla väl ut: