Lördag 17 april 2021

Storskarven – en fascinerande fågel som kan blinka med sina lårfläckar

12 min

Få fåglar väcker väl så mycket känslor som storskarven? Men om man bortser från konflikterna så är skarven en spännande fågel. Inte minst nu på våren när man kan se skarvarna samlas vid sina häckningsplatser längs med Östersjöns och Bottenhavets kuster för att flirta med varandra. Joacim Lindwall har besökt en koloni tillsammans med fågelskådaren Per Aspenberg.

Det finns faktiskt tre olika arter i Europa: Förutom storskarv så finns det toppskarv, som håller på att etablera sig bland annat i Bohuslän, och dvärgskarv som finns i södra Europa.

Det finns också två underarter av storskarv, dels den som finns i Östersjön och Bottenhavet som kallas för mellanskarv, men som alltså är en typ av storskarv, och den som finns i Nordatlanten och Norra Ishavet.

Skarvarna tillhör faktiskt pelikanfåglarna, något som man kan tänka sig när man ser deras långa hals. En fullvuxen skarv väger omkring 2-3 kilo och är en knapp meter hög, från näbbspets till stjärt, och den fångar omkring ett halvt kilo fisk per dygn, främst strömming i Östersjön men även spigg och andra fiskar.