BOSTÄDER

Stränga regler gör det för dyrt att bygga på landsbygden

1:25 min
  • Även om efterfrågan på hyresbostäder är hög, har kommunala bostadsbolag i landsbygdskommuner sällan råd att bygga nytt, på grund av de så kallade nedskrivningsreglerna.

  • Nedskrivningsreglerna innebär att det färdiga flerbostadshuset värderas mycket lägre än det kostat att bygga och förlusten ska belasta resultatet för samma år som huset står klart.

  • "Det är tufft att hantera den här frågan", säger Torsby bostäders vd Håkan Laack, som tycker att regelverket borde ses över.