Kommer via Belarus

Strömmen av migranter vänder sig mot Lettland

1:07 min
  • Lettland har, precis som Litauen, utropat undantagstillstånd vid gränsen till Belarus. 

  • Nu reser ett mobilteam runt migrantlägren i Lettland för att förklara för migranterna vad deras juridiska status är och informera dem om möjligheten att frivilligt återvända till sitt hemland.

  • Den plötsliga och kraftiga strömmen av migranter har av både de baltiska staterna och EU beskrivits om en sorts attack samordnad av Belarus som ett sätt att trycka till EU.