MILJÖ

Strömsund renar avloppsvatten från läkemedel – för fiskarnas skull

1:40 min
  • För att fiskarna ska slippa ärva våra mediciner så ska Strömsunds kommun nu testa ny avancerad teknik för att rena avloppsvatten från läkemedel.

  • Forskningsstudier visar att fiskar som lever nära avloppsreningsverk får både hormonstörningar och beteendeförändringar.

  • "Det diskuteras att införas till och med lagkrav på den här typen av rening genom avloppsreningsverken", säger Daniel Ragnvaldsson som är projektledare.