Omvårdnad

Strömsunds kommun anmäler brister inom omsorgen

0:39 min
  • Strömsunds kommun har gjort flera lex Sarah anmälningar om brister inom kommunens hemsjukvård.
  • Enligt anmälningarna har det varit hög sjukfrånvaro och personalbrist under en längre tid vilket bland annat lett till att vårdtagare fått sena tillsynsbesök, inte fått duscha eller inte fått någon städhjälp på sex veckor.
  • Enligt kommunens anmälningar har personalbristen lett till både bristande hygien, bristande service, uteblivna insatser, försummelse och bristande tillsyn.