Coronaviruset

Studenter på distans känner sig ensamma

1:41 min
  • Nio av tio studenter upplever stress, och hälften av alla högskolestudenter känner sig mycket stressade, enligt en enkät från CSN, Centrala studiestödsnämnden.
  • Under flera tidigare år svarade 80 procent av de tillfrågade studenterna "bra" eller "mycket bra" på frågan hur man upplever sin studiesituation – i höstas var den siffran nere på 60 procent samtidigt som pandemirestriktionerna innebar mycket studerande på distans.
  • "Det är mer stress och oro under covid-perioden, många känner sig ensamma", säger Mittuniversitetets kårordförande för Studentkåren i Sundsvall Rebecka McNeill.