Digital undervisning

Studentkårer kräver bättre nätundervisning

1:58 min
  • Mer digital undervisning på landets lärosäten i framtiden kräver att lärarna blir bättre på att undervisa via nätet, menar Sveriges förenade studentkårer.
  • Det kräver att regeringen skjuter till pengar för ett kompetenslyft.
  • ”Min lärare höll kameran i ena handen och pennan i andra handen och visade sina anteckningar, det är ju i princip oanvändbar utbildning”, säger Simon Edström, ordförande i Sveriges förenade studentkårer.