natur

Granbarkborren hotar rödlistad svamp: "Väldigt allvarligt"

1:32 min
  • Det har visat sig att granbarkborrens framfart även hotar svamplivet i Sörmland.

  • En studie som Länsstyrelsen i Sörmland gjort visar att den rödlistade bombmurklan är särskilt hotad.

  • "För bombmurklan är det väldigt allvarligt för det är bara Sörmland och Uppland som har ganska god population, i övriga världen är arten väldigt hotad", säger Stefan Silfverblad som är projektledare för åtgärdsprogram för hotade arter på Länsstyrelsen.