Folkhälsa

Studie om människors kostvanor uppdateras för att hänga med i tiden

1:52 min

Frågor som ställdes om kostvanor på 80-talet funkar inte längre. Nu uppdateras därför den stora pågående forskningsstudien Västerbottens folkhälsoundersökningar för att hänga med sin tid - och studien är unik.

- Jag känner inte till någon liknande vad gäller storlek och uthållighet och kvalitet. Jag tror att Västerbottens hälsoundersökningar är unika även i ett världsperspektiv, säger Lena Maria Nilsson, som är nutritionsepidemiolog vid Umeå universitet. 

Ändå sedan 80-talet har västerbottningar vid 40, 50 och 60 år erbjudits hälsoundersökningar och hälsosamtal kring risk- och friskfaktorer, och uppåt 65 procent deltar.

Individen får koll på sin hälsa och folkhälsoforskarna får ständigt påfyllning av värdefullt forskningsmaterial kring levnadsvanor och kostvanor. Kontinuiteten över tid är en stor styrka, men nu är ändå arbetet igång med en varsam renovering och uppdatering av dom frågor som ställs, eftersom tiderna förändras, och kostvanorna med dom enligt Lena Maria Nilsson.

- På 80-talet frågade vi om pasta, ris och potatis. Om man då äter quinoa, var hamnar det? Då svarar man ingenting. Så vi ser ju nu att befolkningens BMI stiger sakta, medan det totala energiintaget som vi beräknar från kosten – det sjunker. Och det stämmer ju förstås inte, säger Lena Maria Nilsson.

Vad gör man då så att det fortsätter att vara relevanta svar på relevanta frågor?

- Ja, till exempel så behöver vi ju veganska alternativ, och vegetariska alternativ till kött...quorn måste ju med, för de frågorna fanns ju inte med -80 alls, säger Lena Maria Nilsson.

Från början var enkäten en pappersenkät, men nu ska den bli digital.

- Då är det ju lättare att ha lite fler alternativ om dom utesluter varann, så att man inte tröttar ut folk. Om du får för många frågor, så till slut orkar du inte svara, säger Lena Maria Nilsson.

Hör mer i Vetenskapsradion Forskarliv.