Studiematerial på lätt svenska om Sveriges Radio och public service

Här finns studiematerial om Radio Sweden på lätt svenska, Sveriges Radio och public service. Det finns både text och ljud.

Ett häfte om Sveriges Radio och public service

Vi har gjort ett häfte som handlar om Sveriges Radio och om public service-medier. Texten är på lätt svenska. Häftet har fem kapitel.

Häftet heter "Så funkar Sveriges Radio och public service. Ett studiematerial på lätt svenska om medier och journalistik".

Här kan du ladda ner studiematerialet som en PDF

Lyssna på ljud för att öva hörförståelse

I häftet finns en intervju med en av Sveriges Radios journalister. Hon berättar om hur hon jobbar. Du kan också lyssna på intervjun.

Lyssna på en intervju: Så jobbar en journalist på Sveriges Radio

Vi har också skrivit två särskilda hörövningar. Man får öva på att lyssna på nyhetsinslag, och sedan svara på frågor om dem.

Övningar för att träna på hörförståelse