SKA UTREDAS IGEN

Halverade förskoletimmarna – nu backar Sundbyberg

1:57 min
  • Förskolenämnden i Sundbyberg backar nu kring beslutet om att minska tiden som barn till arbetslösa och föräldralediga får vara på förskolan.
  • Frågan ska nu utredas igen eftersom nämnden inte tycker att barnperspektivet lyfts fram i underlaget.
  • Förskolenämndens ordförande Ayla Eftekhari (S) säger att kommunen bland annat vill utreda hur beslutet påverkar barn som lever i en social utsatthet.