TÅGOLYCKAN

Sunne prioriterade inte olycksövergången

1:16 min
  • Trots att kritik riktats i många år mot säkerhetsbrister vid oövervakade järnvägsövergångar i Sunne, så har kommunen inte aktivt jobbat för att det ska bli säkrare, utan anser att det är Trafikverkets ansvar.
  • I Torsby kommun invigdes i somras en gång- och cykeltunnel där det tidigare legat en oövervakad järnvägsövergång. Där hade kommunen en dialog med Trafikverket om vad som behövde göras och var också med och finansierade projektet. Sunne kommun har också varit med i projektet men andra säkerhetsåtgärder prioriterades.
  • "Vi har gjort ett antal säkerhetsåtgärder men de är på landsbygden", säger Kristina Lundberg, centerpartist och kommunstyrelsens ordförande i Sunne.