covid-19

SVA hjälper till i jakten på muterade virusvarianter

1:58 min
  • Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ska nu börja göra analyser av positiva coronatester som kartlägger virusets arvsmassa.
  • Till att börja med kommer myndigheten att analysera prover från Jönköping, men möjligheten finns att även hjälpa Kronoberg och Örebro.
  • "Ytterst gör vi det här för att stödja samhället och sjukvården", säger Henrik Ericsson, avdelningschef vid mikrobiologiska avdelningen på SVA.

Många är oroliga för de nya virusvarianterna som upptäckts i Storbritannien, Sydafrika och Brasilien och som misstänks vara mer smittsamma. För att hitta de här och andra muterade varianter genomför man så kallad sekvensering, vilket är en analys som kartlägger virusets arvsmassa.

Folkhälsomyndigheten har satt upp som mål att 10 procent av alla positiva testsvar ska sekvenseras, men tekniken är komplicerad och de flesta regionerna i Sverige saknar i dag möjligheten att genomföra den här typen av analys.

– Det är helt nya sätt att arbeta på men framför allt är det en stor del som kommer efter man har gjort det laborativa arbetet, det blir ju väldigt mycket stora datamängder i det här och att hantera de mängderna och göra analyserna är lite krångligt, säger Sara Mernelius, molekylärbiolog på Region Jönköpings län.

Jönköping är också den första regionen som Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, kommer hjälpa med sekvensering. Planen är att myndigheten ska analysera mellan 50 och 100 prover från regionen i veckan.

– Det är för oss helt avgörande, vi skulle aldrig kunna sekvensera 10 procent av alla våra positiva prover enbart här i Jönköping, säger Sara Mernelius.

SVA är redan igång med de första provkörningarna och planerar att skala upp allt eftersom. Förutom Jönköping säger Henrik Ericsson vid SVA att de också räknar med att kunna hjälpa Kronoberg och Örebro som de i dag genomför så kallade PCR-analyser åt.

– Vi börjar med att jobba på den här nivån, sedan får vi se vart behovet tar vägen, säger han.

Får det här några särskilda konsekvenser för det arbete som ni bedriver annars?

– Initialt så kommer vi prioritera ned den egna forskningen något men på lite sikt så ser vi att vi genom att öka instrumentbarken så kommer vi kunna göra både och, säger Henrik Eriksson vid SVA.

Hedda Berglund
hedda.berglund@sverigesradio.se