Ny lag träder i kraft

Svårare att få stanna i Sverige – höjda krav

1:44 min
  • På tisdagen trädde den nya utlänningslagen i kraft. Huvudregeln är att alla uppehållstillstånd blir tidsbegränsade.
  • Den som vill stanna permanent måste sedan tidigare ha ett minst tre år gammalt uppehållstillstånd, kunna försörja sig själv och leva ett skötsamt liv. 
  • Ett av kraven för att leva ett skötsamt liv är att inte begå några brott.