Grön energi

Svårt att återvinna vindkraftsblad – ett växande problem

1:45 min
  • Innan år 2025 är över beräknas ungefär 1000 blad på Sveriges vindkraftverk behöva bytas ut - blad som i dagsläget är svåra att återvinna helt och hållet.
  • Det bedöms vara för dyrt för att separera ämnena åt och återvinna de ett och ett.

  • "Vi hanterar hela bladets livscykel på ett kontrollerat sätt idag, men sen får vi hitta förbättringar för att göra det mer hållbart cirkulärt", säger Stefan Skarp, chef för vindkraft på Skellefteå Kraft.