VILL SE PRÖVNING

Svårt att förstå vad som krävs för sjukpenning

1:45 min
  • Försäkringskassan och flera andra jurister vill att Högsta förvaltningsdomstolen ska avgöra om objektiva undersökningsfynd i läkarintyg ska ses som ett krav för att bevilja sjukpenning. 
  • Frågan är extra viktig för personer med diagnoser som utmattningssyndrom, depression och smärta, där undersökningsfynd sällan går att göra.
  • Högsta förvaltningsdomstolen kan i dagsläget inte säga när ett beslut om prövningstillstånd fattas.

Det handlar om ifall läkarintyg måste innehålla undersökningsfynd eller observationer för att Försäkringskassan ska bevilja sjukpenning. Det kan till exempel vara blodprov eller att en utmattad patient ser trött vid läkarbesöket.

I juni valde Kammarrätten i Sundsvall att gå på Försäkringskassans linje och neka en kvinna med utmattningssyndrom sjukpenning just med hänvisning till att det saknades “verifierade undersökningsfynd eller observationer”.

Det juridiska ombudet Jimmy Laine överklagade domen till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD.

– Det är oerhört viktigt att HFD tar upp frågan för prövning just på grund av att det krävs närmare vägledning gällande vart man lägger bedömningsribban i den här typen av frågor.

Eftersom rättsprocessen pågår avböjer Försäkringskassan intervju, men myndigheten anser också att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva om till exempel undersökningsfynd ska ses som ett krav för att bevilja sjukpenning.

Försäkringskassan vill att frågan prövas, eftersom landets fyra kammarrätter har olika syn på vilken betydelse undersökningsfynd har vid bedömningen av rätten till sjukpenning.

Enligt Ruth Mannelqvist, professor i rättsvetenskap, har kammarrätterna gjort olika bedömningar i över tio år och hon anser att det finns ett stort behov av klargörande i frågan.

– Det här är en jätteviktig fråga som rör många människor, och det är svårt för enskilda att förstå vad det är som krävs att man ska visa för att ha rätt till ersättning. Därför är det här helt avgörande både utifrån enskildas perspektiv och utifrån den juridiska prövningen, säger hon.