SJUKVÅRD

Svårt att kontakta vården i Västra Götalandsregionen om man inte talar svenska

1:55 min
  • I praktiken är det första samtalet med till exempel en vårdcentral i Västra Götalandsregionen antingen på svenska eller engelska, eftersom att samtalet förs med en automatisk telefonsvarare.

  • Enligt lag ska Västra Götalandsregionen sträva efter att bemöta patienter på finska där det behövs eller erbjuda tolkhjälp, något som i dag inte uppfylls.

  • "Jag blir lämnad i sticket. Jag vill inte behöva oroa mig över vem som kan hjälpa mig när jag behöver sjukvård", säger Boråsaren Elvi Monola, som talar varken svenska eller engelska.