Svårt få tag i vävnad för donation under pandemin

7:07 min
  • Pandemin har orsakat stopp och förseningar i verksamheter av många olika slag, bland annat har antalet vävnadsdonationer från avlidna blivit färre.
  • Det kan handla om en hornhinna som hjälper en person att få bättre syn eller ben som kan användas till proteser.
  • Vid Rättsmedicinalverket i Solna har vävnadsverksamheten mer eller mindre stått still under det senaste året.