KLIMATET

Svårt för sjöfarten att klara klimatomställningen

1:53 min
  • Sjöfarten står idag för tre till fyra procent av de globala utsläppen av växthusgaser - mer än flyget.

  • Eftersom transporterna ökar både i Sverige och globalt, ökar också utsläppen.

  • Den stora utmaningen är att hitta nya bränslen till fartygen, säger Linda Styhre, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet som på uppdrag av Energimyndigheten ska undersöka hur omställningen i sjöfarten kan gå till.