Pandemin

Svårt för Socialstyrelsen att utreda hur många som har långtidscovid

1:51 min
  • Ekot har kunnat berätta att Socialstyrelsen, som ska utreda hur många som är långtidssjuka med covid-19, inte har tillgång till viktig statistik från primärvården.
  • Det försvårar jobbet för myndigheten, som fått i uppdrag av regeringen att ta reda just på hur många som drabbats.
  • Det kan ta månader innan regeringen kan ändra förordningen som reglerar Socialstyrelsens tillgång till primärvårdsdata.