Enkät

Svårt för vårdanställda att få semester i påsk

2:02 min
  • Vid 23 av 44 sjukhus har personal nekats semester under påsken, det visar en enkätundersökning från SR Ekot.
  • De flesta personalansvariga som nekat semesteransökningar uppger att ett högt vårdtryck är orsaken till det.
  • "Frågan är: Vad är alternativen när vi fortfarande har svårt sjuka patienter som är i behov av vård?", säger Patrick Nzamba , HR-direktör vid Region Jönköping.

– Man börjar tänka på sin egen familj, hur långt är jag villig att gå? För i det här så försummar jag min familj, säger Lotta Frid, intensivvårdssjuksköterska vid Gävle sjukhus som nekats semester på grund av det krislägesavtal som började användas i mitten av mars.

Personalen på sjukhuset i Gävle är långt ifrån ensam om att inte kunna ta ut semesterdagar i samband med den stundande påsken och där barn som går i skolan har påsklov.

Vid 23 av totalt 44 sjukhus som ingår i Sveriges Radios och Ekots undersökning uppger personalansvariga att de har behövt säga nej till personal som ansökt om ledighet. Ett högt vårdtryck säger de flesta är orsaken.

Samma sak var det för några veckor sedan när många ville ta ut semestrar i samband med sportlov. Då blev det nej till semestrar vid 24 av de 44 sjukhusen i undersökningen.

Allra svårast att få semester var det under jul- och nyårshelgerna. Då uppgav 36 av de 44 sjukhusen som svarat på enkäten, att de behövde säga nej till vissa av de semesterönskemål som gjordes.

Enkäten har riktat sig till totalt 61 akutsjukhus i landet.

Patrick Nzamba är personaldirektör vid Region Jönköping där möjligheten till ledighet på regionens akutsjukhus har varit extra begränsad sedan krislägesavtalet började tillämpas i början av januari.

– Jag känner absolut en oro för våra medarbetare och hur länge man orkar. Samtidigt blir den stora frågan "vad är alternativen när vi fortfarande har svårt sjuka patienter som är i behov av vård", undrar Patrick Nzamba , HR-direktör vid Region Jönköping.

Ekot har varit i kontakt med vårdpersonal på flera sjukhus i landet och alla vittnar om en mycket hög arbetsbelastning under lång tid till följd av coronapandemin.

Möjligheten till semester och återhämtning ligger högst upp på mångas önskelista.

– Det spelar nog ingen roll vad jag skulle få i pengar just nu, jag tror inte att det kan rädda min trötthet, säger sjuksköterskan Lotta Frid vid Gävle sjukhus.