Hälsa

Svårt för vårdpersonal att ge rätt stöd till äldre transpersoner

2:02 min
  • En ny studie från forskare på Mittuniversitetet visar att många socialarbetare, inom till exempel vården eller socialtjänsten, upplever stora utmaningar med att ge rätt stöd till äldre transpersoner.
  • Studien visar bland annat att de upplever svårigheter i bemötande på så sätt att de saknar erfarenheter och kunskaper om att möta målgruppen.
  • "Det kan handla om att de tycker det är svårt att veta vilka begrepp eller vilken terminologi de ska använda", säger Sofia Smolle, en av forskarna bakom studien.

Den här studien är den första delen i en större forskning, i nästa del ska forskarna ta reda på hur transpersoner upplever bemötandet av personal från vården eller socialtjänsten.