GREENPEACE ANMÄLER

Sveaskog anmäls för att ha brutit mot regler om urfolks rättigheter

1:15 min
  • Greenpeace International, som anmält det statliga skogsbolaget till den internationella miljömärkningen Forest Stewardship Council (FSC), skriver i ett pressmeddelande att Sveaskog brutit mot reglerna upprepade gånger de senaste fyra åren då Muonio sameby har vägrats samråd om avverkningsplaner för viktiga renbetesområden. 

  • Enligt Sveaskog följer de FSC-riktlinjerna för koncessionssamebyar, som Muonio är. Skogsbolaget menar att de försökt få till samråd och att det nu är det bra att en annan part (FSC) nu får beskriva hur detta fungerar.