BARNMORSKEKRIS I STOCKHOLM

Svenonius (M) svarar: Ser med allvar på barnmorskornas kritik

1:59 min
  • Efter att fler än 100 barnmorskor hittills i år sagt upp sig från förlossningsavdelningar i Stockholm arbetar nu en särskild samordnare för att hitta lösningar på krisen.
  • Enligt Irene Svenonius, regionstyrelsens ordförande i Stockholm, är förhoppningen att samordnaren tillsammans med sjukhusens ledningar och fackliga organisationer ska kunna hitta vissa lösningar som kan sättas in så fort som möjligt.
  • ”Jag ser med stort allvar när barnmorskor som har viktiga uppdrag säger att nu är arbetsmiljön för tuff och det krävs förändringar”, säger Irene Svenonius, regionstyrelsens ordförande i Stockholm.