BARNMORSKEKRIS I STOCKHOLM

Svenonius (M) svarar: Ser med allvar på barnmorskornas kritik

1:59 min
  • Hundratals barnmorskor flyr regionens förlossningsavdelningar och riktar samtidigt skarp kritik mot finansregionrådet Irene Svenonius (M).
  • Svenonius hoppas att förlossningssamordnaren tillsammans med sjukhusens ledningar och fackliga organisationer ska kunna hitta lösningar som kan sättas in så fort som möjligt.
  • ”Jag ser med stort allvar när barnmorskor som har viktiga uppdrag säger att nu är arbetsmiljön för tuff och det krävs förändringar”.