Svensk-finsk stridsövning i Rovajärvi

6:16 min
  • Under tre veckor så trotsar finska och svenska försvarsmakten pandemin och övar markstrider i skogen norra Finland.
  • In i det sista har det varit osäkert om övningen skulle bli av, men efter flera hälsokontroller så är den igång.
  • Mats Ludvig, svensk överstelöjtnant från Boden, har en trupp på 350 svenskar som ska vara med och strida de kommande veckorna.