Klimatet

Svensk mark undersöks för lagring av koldioxid

1:59 min
  • Forskare vid Luleås tekniska universitet ska undersöka berggrunden på sju platser i Sverige för eventuell lagring av koldioxid. 
  • Sedan tidigare har Sveriges geologiska undersökningar, SGU, undersökt två potentiella lagringsplatser under havsbotten i södra Östersjön. 
  • Laghinder och långa handläggningstider gör att det kommer att ta lång tid innan lagring i Sverige blir verklighet, enligt SGU.