SKOGEN

Svensk motvilja mot ökat EU-inflytande

2:01 min
  • Svenska riksdagspolitiker är oroliga för flera EU-förslag som påverkar skogsbruket, vilket egentligen är en nationell angelägenhet och inte en EU-gemensam fråga.

  • Men för att EU ska nå klimatmålen samt skydda biologisk mångfalf är det avgörande hur skogen brukas.

  • ”Sverige är del av EU och EU:s klimatpolitik påverkar alla politikområden, inklusive skogsbruk”, säger Miljöpartiets Maria Gardfjell.