Forskning

Svensk terapi för sexköpare är världsunik

1:51 min

Den frivilliga terapi som finns i Sverige för personer som vill sluta köpa sex är närmast världsunik visar ny forskning.

I en forskningsstudie som gjorts på uppdrag av Folkhälsomyndigheten jämförs Sverige med andra länder och studien visar att det i princip bara är Sverige som erbjuder specialiserad behandling på de sju så kallade KAST-mottagningar som finns i landet. KAST står för Köpare av sexuella tjänster.

Forskningen om psykosociala insatser till personer som vill sluta köpa sex är begränsad och forskaren Jenny Rangmar säger att det beror på att synen på sexköp varierar stort i världen.

– I Sverige tänker man att man kan ha problem med det här medan man på andra ställen inte ser på det sättet och därför inte heller tänker att man behöver erbjuda de personerna psykosocialt stöd, säger hon till Ekot.

Svensk polis har det senaste året trappat upp arbetet mot mot sexhandel. 
Med fler gripna sexköpare ökar också behovet av behandling för att få dem att sluta. En av de män som greps under vårens stora polistillslag säger till Ekot att han inte klarat sig utan terapi för att bryta det missbruksbeteende han upplever att han haft.

– Då hade jag nog varit sjukskriven och separerad från min partner och risken är stor att jag i så fall fortsatt döva problemen med alkohol och sex.

Den vetenskapliga studie som gjorts vid FoU i Väst, som är en forsknings- och utvecklingsavdelning vid Göteborgsregionen, visar också att det behövs mer forskning om de metoder och effekter som erbjuds.

– De studier som finns är ganska få och de är gjorda på ganska få personer, men de visar ändå att de som fått behandlingen är nöjda och tycker att deras problematiska beteende har minskat.

Nu ska FoU i Väst göra ett uppföljande forskningsprojekt på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten. Forskarna ska studera den behandling som ges på KAST-mottagningen i Göteborg, syftet är att se vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas.

– Så att man kan tänka sig att fler KAST-verksamheter ska kunna öppna och då använda den här beskrivningen, för vägledning hur man kan jobba på ett effektivt sätt med den här gruppen, säger Jenny Rangmar.

Det finns sju KAST-mottagningar i Sverige idag, är det tillräckligt?

– Jag kan ju tro att det skulle behövas på fler ställen, säger Jenny Rangmar.

KAST-mottagningarna ligger i Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlstad, Västerås, Skellefteå och Umeå. Verksamheten drivs i kommunal regi och är frivillig.


Och mer om det här hör du i ett längre reportage i Godmorgon Världen.