Svenska Akademin ska locka förskoleelever till läsning - med poesi

5:56 min
  • 250 000 exemplar av boken ”En bro av poesi” är just nu på väg ut till landets förskoleklasser. Det är Svenska Akademin som står bakom projektet
  • Boken är en diktantologi med många av våra största svenska poeter Fröding, Ferlin, Boye och många andra.
  • Hör samtal med Mats Malm, Svenska akademins ständige sekreterare.