EKOT GRANSKAR

Svenska företag orsakar lika mycket utsläpp som 100 miljoner människor

2:05 min
  • Svenska storföretag genererar större klimatpåverkande utsläpp än 100 miljoner EU-medborgare gör tillsammans.

  • Totalt handlar det om över motsvarande 800 miljoner ton koldioxid i årliga utsläpp, enligt Ekots granskning. 

  • Genomgången bygger på utsläppsdata från 30 av de svenska företag som bedöms ha störst klimatpåverkande utsläpp och inkluderar både indirekta och direkta utsläpp. 

– Det understryker vikten och behovet av att vi ställer om från en fossildriven värld till en fossilfri värld. Det handlar om att minska utsläppen i hela samhället och i hela världen, säger Lina Håkansdotter som är hållbarhetschef på Svenskt Näringsliv.

Att Sverige som är så litet och att svenska företag kan stå för så mycket hur ska man förstå det?

– Sverige är en stor exportnation. Många av de företag ni tittat på har verksamhet i andra länder och deras produkter säljs på andra marknader. Det är många konsumenter och företag som använder svenska näringslivets produkter.

Motsvarande över 800 miljoner ton koldioxid. Det är utsläppsnotan per år* för 30 av de mest klimatbelastande svenska företagen, enligt Ekots kartläggning som bygger på årsredovisningar, annan klimatrapportering och intervjuer med experter och representanter för företagen.

I siffran för klimatavtrycket ingår utsläpp från hela livscykeln för de produkter och tjänster som företagen producerar.  Som jämförelse kan sägas att det är mer än utsläppen från 100 miljoner EU-medborgares konsumtion. En av orsakerna till utsläppens storlek är att Sverige har flera stora exportföretag i branscher som har stark påverkan på klimatet.

Det företag som toppar utsläppsligan är, enligt Ekots analys, lastbilstillverkaren Volvo men eftersom företaget bara redovisar en bråkdel av sina utsläpp offentligt är det okänt exakt vad siffran landar på. Volvos presschef Claes Eliasson säger så här om företagets utsläpp:

– Det gör det ännu det ännu viktigare att fortsätta vara ledande i omställningen. Vi lägger ner avsevärda resurser i forskning och utveckling och det är inget vi kommer slå av takten på, säger Claes Eliasson. 

Volvo följs i utsläppsligan av industriföretaget ABB, lastbilstillverkaren Scania och hemelektronikföretaget Electrolux.

I flera branscher är det de så kallade indirekta utsläppen som står för merparten av företagens klimatavtryck. För Volvo och deras konkurrent Scania står utsläppen från användningen av deras fordon för över 95 procent.

Trots att det här är utsläpp företagen inte direkt styr över har de absolut ett ansvar att sänka dem, säger Andreas Follér hållbarhetschef på Scania.

– Vi har ett jättestort ansvar då. Vi är en av de största spelarna globalt. när det gäller tunga transporter. Så kan vi tillsammans med våra kunder och partners se till att hitta lösningar på den här jättekrisen som vi är i så gör vi självklart det.

För andra branscher, som livsmedelsbranschen, kommer i stället merparten av utsläppen från tillverkningen av inköpta varor.

Och även om det är kunderna som väljer vilka varor de köper så har affärskedjorna själva ett ansvar, säger Kerstin Lindvall hållbarhetschef på Ica-gruppen.

–  Allt som finns på butikshyllorna i dag utav maten kommer ju behöva komma med ett lägre klimatfotavtryck . Men sen handlar det ju också om att hjälpa kunderna att byta varor, att göra de här beteendeförändringarna, så det är många växlar och spakar.

*För de flesta företag kommer siffran från 2020. När siffra saknas för 2020 eller då företaget självt förmedlat att 2019 års klimatavtryck är mer rättvisande så har siffran för 2019 används.